You are here

KLASIČNA KITARA

Ogrodje programa klasične kitare sloni na učnem načrtu državnih glasbenih šol. Na koncu leta je (na željo učenca) možno na državni glasbeni šoli opravljati izpit iz inštrumenta in glasbene teorije. Učenci dobijo enako spričevalo in s tem enako formalno izobrazbo kot učenci državnih glasbenih šol.

Učenci se poleg inštrumenta učijo glasbene teorije in petja, oboje nato na urah inštrumenta povezujejo z igranjem skladb. Tako se naučijo tehničnih prvin, teorije, inštrumenta, obenem pa vse skupaj povežejo v smiselno celoto. Na ta način dosežemo, da znajo učenci vse svoje znanje tudi praktično uporabiti.

Skladbo Ko si srečen igrajo učenci na izpitu za 1. razred klasične kitare. Video: Simon Jovanovič in Matic Smrekar.

Starostnih omejitev pri programu ni, predznanje glasbe ali poznavanje not ni potrebno. Tako osnove teorije kot branje not in pravilnih tehnik igranja se učimo postopoma in sistematično. Način poučevanja je prilagojen željam, potrebam in motivaciji posameznega učenca.

Skladbo Španska romanca (neznan avtor) igrajo učenci na izpitu 5. razreda klasične kitare. Video: Matic Smrekar.

Vsaka učna ura prinaša nov izziv. S primerno izbranim programom in metodami dela razvijamo in spodbujamo:

- razvoj motoričnih sposobnosti
- oblikovanje delovnih navad in vztrajnosti
- sposobnost povezovanja različnih znanj in veščin
- sposobnost branja in pisanja not
- igranje in spoznavanje novih ritmičnih vzorcev
- urjenje spomina
- pridobivanje novih metod učenja (uporabnih v šolah, na delovnem mestu ...)
- sistematično in vztrajno reševanje problemov
- sposobnost javnega nastopanja
- zastavljanje realnih in dosegljivih cljev

Klasična skladba Andante (M. Carcassi), kot jo igrajo učenci 2. razreda klasične kitare. Video: Matic Smrekar.

Vse to našim možganom prinaša pravi razvojni vihar! Znotraj ene aktivnosti razvijamo množico različnih centrov, obenem pa gradimo in krepimo povezave med njimi. Vse to je za naše sposobnosti razmišljanja in razvoj VRHUNSKA NALOŽBA tako v obdobju otroštva kot kasneje v študentskih letih, zrelem obdobju ali v starosti!


Pesem o potepanju (W. A. Mozzart) v izvedbi učenca, začetnika 1. razreda klasične kitare. Video: Matic Smrekar.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer